HISTORICAL WITNESS

Cập nhật: 14/05/2024

Lượt xem: 56

Cỡ chữ

Cột cờ Hà Nội hay Kỳ Đài Hà Nội được xây dựng từ năm 1805 dưới thời nhà Nguyễn. Các tầng đế hình chóp vuông cụt, nhỏ dần, chồng lên nhau. Thân cột cờ hình trụ có 8 cạnh thon dần lên trên. Đỉnh cột cờ được cấu tạo thành lầu bát giác. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh Cột cờ tung bay trong gió, nổi bật trên nền trời xanh mang ý nghĩa thiêng liêng, hào hùng. Công trình này được xem như một trong những biểu tượng của Thủ đô Hà Nội, chứng nhân lịch sử cho thời kỳ kháng chiến oanh liệt của người dân Thủ đô. Năm 1989, Cột cờ Hà Nội được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Bút nghệ thuật Nam Anh phiên bản “Chứng nhân lịch sử” với họa tiết cách điệu Cột cờ Hà Nội cùng sắc lửa bùng cháy như chứng tích cho một thời kháng chiến oanh liệt, dấu ấn kiên cường, bất khuất của các thế hệ con dân đất Hà thành.

The Hanoi Flag Tower, also known as the Hanoi Citadel Flag Tower, was built in 1805 during the Nguyễn Dynasty. Its base is made up of truncated square pyramids, each layer getting progressively smaller. The main body of the tower is an octagonal column that tapers towards the top. The top of the flag tower is structured as an octagonal pavilion. The image of the red flag with a golden star fluttering in the wind atop the tower, set against the blue sky, is profoundly symbolic and heroic. This structure is considered one of the symbols of the capital city, Hanoi, and a historical witness to the city's glorious resistance period. In 1989, the Hanoi Flag Tower was recognized as a National Cultural Historical Site. The Nam Anh Artcraftpen "Historical Witness" edition features stylized patterns of the Hanoi Flag Tower with fiery red colors, symbolizing a time of heroic resistance, and the resilient, indomitable spirit of the generations of Hanoi's citizens.

Về trang trước
Lên đầu trang

Các sản phẩm khác

08.7997.7337