ORIGIN OF ZEN PATH 2

Cập nhật: 05/03/2024

Lượt xem: 190

Cỡ chữ

Nguồn gốc Zen xuất phát từ sự truyền bá của Bodhidharma (Bồ Đề Đạt Ma), người đã sáng lập Phật giáo vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên tại Ấn Độ và đặt nền móng cho sự phát triển của Zen. Hiện nay, Zen đã phát triển thành một trường phái riêng biệt trong Phật giáo, ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa, nghệ thuật và cuộc sống hàng ngày. Tinh thần Zen hướng tới sự tối giản trong mọi khía cạnh cuộc sống, đề cao việc thanh lọc thân tâm, buông xả muộn phiền và sống hòa hợp với môi trường xung quanh. Bút nghệ thuật Nam Anh phiên bản “Duyên khởi Đạo Thiền” với họa tiết cách điệu mang tinh thần Zen như tìm kiếm sự cân bằng giữa tâm hồn và cuộc sống, mang lại nguồn nội lực giúp chúng ta thấu hiểu chính mình và nhận thấy bản chất của vạn vật.

The origin of Zen traces back to the teachings of Bodhidharma (Bodhi Dharma), who founded Buddhism in the 6th century BCE in India and laid the foundation for the development of Zen. Today, Zen has evolved into a distinct school within Buddhism, significantly influencing culture, art, and daily life. The spirit of Zen aims for minimalism in all aspects of life, emphasizing the purification of mind and body, letting go of worries, and living in harmony with the environment. The Nam Anh Artcraftpen "Origin of Zen Path" edition features stylized patterns that embody the Zen spirit, seeking a balance between the soul and life, providing inner strength to help us understand ourselves and perceive the essence of all things.

 

Về trang trước
Lên đầu trang

Các sản phẩm khác

08.7997.7337