SPIRIT OF THANG LONG 2

Cập nhật: 14/05/2024

Lượt xem: 53

Cỡ chữ

Kinh đô Thăng Long dưới các thời kỳ quân chủ là một trung tâm lưu giữ, sáng tạo các huyền tích và trong đó tiêu biểu là hình tượng Rồng. Rồng Thăng Long có lịch sử lâu đời. Trải qua mỗi triều đại, hình tượng Rồng Thăng Long đều có những thay đổi mạnh mẽ, chứa đựng những sắc thái riêng nhưng luôn là hình tượng cao đẹp, biểu trưng cho nguồn gốc, sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc. Rồng Thăng Long là một trong những biểu tượng của nền kiến trúc, nghệ thuật, mang bản sắc dân tộc và góp phần quan trọng vào sự phát triển của lịch sử, văn hóa. Bút nghệ thuật Nam Anh phiên bản “Hào khí Thăng Long” với họa tiết cách điệu Rồng Thăng Long ngậm minh châu, chuyển mình trong mây mang ý nghĩa khát vọng cao đẹp, phục hưng hào khí Đại Việt, xứng đáng huyền sử con Rồng cháu Tiên.

Throughout different monarchic eras, the capital Thang Long was a hub for preserving and creating legends, notably the image of the Dragon. The Thang Long Dragon has a long history. With each dynasty, the depiction of the Thang Long Dragon underwent significant changes, encapsulating unique nuances but always representing a noble image, symbolizing the origins, fierce vitality, and enduring spirit of the nation. The Thang Long Dragon is one of the symbols of architecture and art, embodying national identity and significantly contributing to the development of history and culture. The Nam Anh Artcraftpens "Thang Long Spirit" edition with stylized patterns of the Thang Long Dragon clutching a pearl and transforming amidst clouds, symbolizes a noble aspiration to revive the great spirit of Dai Viet, befitting the mythical history of the Dragon and Fairy descendants.

Về trang trước
Lên đầu trang

Các sản phẩm khác

08.7997.7337