RED FLAG GOLDEN STAR

Cập nhật: 12/03/2024

Lượt xem: 128

Cỡ chữ

“Cờ đỏ Sao vàng” được ra đời, xuất hiện lần đầu vào năm 1940 và sau đó trở thành quốc kỳ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Việt Nam khóa VI năm 1976. Ý nghĩa của lá cờ với nền màu đỏ tượng trưng dòng máu đỏ, màu của nhiệt huyết, ý chí, niềm tin, tinh thần hy sinh chiến đấu cách mạng của nhân dân. Ngôi sao màu vàng tượng trưng ánh sáng của vai trò lãnh đạo cách mạng, là màu da vàng và năm cánh sao tượng trưng sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Bút nghệ thuật Nam Anh phiên bản “Cờ đỏ Sao vàng” khắc họa biểu tượng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết đời đời bền vững, ghi nhớ những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng Đất nước.

The "Red Flag with Golden Star" first appeared in 1940 and later became the national flag of the Socialist Republic of Vietnam, adopted during the first session of the sixth National Assembly of Vietnam in 1976. The flag's red background symbolizes the red blood, the color of enthusiasm, will, belief, and the revolutionary fighting spirit of the people. The golden star represents the revolutionary leadership's guiding light, the yellow skin of the Vietnamese people, and its five points symbolize the unity of different social classes - intellectuals, farmers, workers, businessmen, and military personnel - in the large family of Vietnamese ethnicities. The Nam Anh Artcraftpen "Red Flag with Golden Star" edition portrays the symbol of the nation's soul, the people's heart, and the enduring spirit of unity, commemorating the glorious historical events of the Vietnamese people in their struggle for national liberation.

Về trang trước
Lên đầu trang

Các sản phẩm khác

08.7997.7337