MASTER STAR OF LITERATURE

Cập nhật: 23/01/2024

Lượt xem: 250

Cỡ chữ

Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) được xây dựng từ năm 1070 thời vua Lý Thánh Tông, được xem là biểu tượng cho nền khoa cử thời phong kiến và là Trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Khuê Văn Các nằm trong khuôn viên của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, được xây dựng từ năm 1805 thời vua Gia Long triều Nguyễn, là một công trình kiến trúc độc đáo nhằm đề cao giá trị của tri thức, học vấn. Biểu tượng Khuê Văn Các được UBND Thành phố Hà Nội lựa chọn trở thành biểu tượng chính thức của Thủ đô từ năm 1997. Năm 2011, UNESCO công nhận 82 bia Tiến sỹ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám là Di sản tư liệu toàn cầu. Bút nghệ thuật Nam Anh phiên bản “Khuê chủ văn chương” với họa tiết cách điệu Khuê Văn Các cùng màu sắc hoài cổ mang ý nghĩa tôn vinh học vấn, trí tuệ của bậc hiền tài.

The Temple of Literature – Quốc Tử Giám (Hanoi) was built in 1070 during the reign of Emperor Lý Thánh Tông and is considered a symbol of the feudal academic system and the first university of Vietnam. Khuê Văn Các, located within the grounds of the Temple of Literature – Quốc Tử Giám, was built in 1805 during the reign of Emperor Gia Long of the Nguyễn Dynasty. It is a unique architectural structure that emphasizes the value of knowledge and scholarship. The symbol of Khuê Văn Các was chosen by the Hanoi People's Committee to become the official symbol of the capital city in 1997. In 2011, UNESCO recognized the 82 doctoral steles at the Temple of Literature – Quốc Tử Giám as a Global Documentary Heritage. The Nam Anh Artcraftpen "The Khuê - Master Star of Literature" edition, with its stylized Khuê Văn Các patterns and antique colors, signifies the honoring of scholarship and the wisdom of the learned.

Về trang trước
Lên đầu trang

Các sản phẩm khác

08.7997.7337