UNIQUE POSITION 1

Cập nhật: 23/01/2024

Lượt xem: 288

Cỡ chữ

Rồng là một kiệt tác sáng tạo nghệ thuật có lịch sử lâu đời. Tổng hợp trong con vật linh thiêng này là trí tuệ, tín ngưỡng, niềm tin, lý tưởng, nguyện vọng, sức mạnh... Trải qua bao đời, dân gian đã dần tạo hình ảnh Rồng trở thành biểu tượng cao quý và sức sống vĩnh hằng, có ảnh hưởng to lớn, ý nghĩa sâu sắc đối với đời sống xã hội. Rồng là một hình tượng có vị trí đặc biệt trong văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam. Không những là biểu tượng cho xuất xứ nòi giống dân tộc “Con Rồng, Cháu Tiên”, Rồng còn là thần linh, chủ của nguồn nước, mang lại sức sống mãnh liệt, mang lại may mắn, làm cho mùa màng tốt tươi. Bút nghệ thuật Nam Anh phiên bản “Vị thế độc tôn” với sắc đỏ của quyền lực, dũng khí, lãng mạn hòa quyện cùng sắc đen huyền bí như mang lại nguồn sức mạnh vô biên, may mắn, hạnh phúc và cả niềm say mê không ngừng. 

The dragon is a creative masterpiece with a long-standing history in art. This sacred creature embodies wisdom, beliefs, faith, ideals, aspirations, and strength. Over generations, folk culture has gradually shaped the image of the dragon into a symbol of nobility and eternal vitality, having a profound and significant influence on social life. The dragon holds a special place in Vietnamese culture and beliefs. Not only a symbol of the ethnic origin "Children of the Dragon, Descendants of the Gods," the dragon is also revered as a deity, the lord of water sources, bringing intense vitality, good fortune, and prosperous crops. The Nam Anh Artcraftpen “Unique Position” edition, with its powerful red symbolizing authority, courage, and romance, blended with the mystery of black, appears to bring an endless source of strength, luck, happiness, and an insatiable passion.

Về trang trước
Lên đầu trang

Các sản phẩm khác

08.7997.7337